לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3645 מאמרים 1075 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

מילון מונחים לפנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

פורסם בתאריך 03/09/2020      /      נכתב ע"י Dr Itamar Cohavi

מילון מונחים לפנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

 

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

 

מילון מונחים לפנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

קרן פנסיה וביטוח מנהלים , שניהם הינם סוג של חיסכון אישי ומשפחתי לפרישה.

קרן פנסיה – קרן פנסיה מאפשרת חיסכון לגיל פרישה, כך שלאחר פרישתו יקבל החוסך בה קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מות המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית עד מותם. קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות וכן כיסוי למקרה מוות.

פנסיה היא סוג של גִּמְלָה, המשולמת בצורת אנונה, בדרך כלל לעובדים שכירים או למשרתי ציבור, בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי, או אנונה המשולמת לעובדים עצמאים ולאנשים אחרים בגין תשלומיהם לקרן פנסיה וכן אנונה המשולמות לשאיריהם של כל אלה על ידי המעסיק או על ידי קרן פנסיה. החיסכון לפנסיה נעשה במסגרת ביטוח פנסיוני.

פנסיה תקציבית.

שיטת הפנסיה שהונהגה בעבר במוסדות ממשלתיים לעובדי מדינה, אנשי שירות הביטחון, רשויות מקומיות ומוסדות אקדמאים. במסגרת שיטה זו צבר כל עמית בקרן הפנסיה זכות ל-2% מהשכר הקובע שלו על כל שנת עבודה עד ל-70% לכל היותר, כשהיו משולמים לו מתקציב המדינה. השיטה הזו הופסקה בהדרגה במהלך שני העשורים האחרונים, אך בשוק ישנם עוד עובדים שנהנים מהסדר זה כמו גם גמלאים שמקבלים את הפנסיה מתקציב המדינה. על פי תחשיבי משרד האוצר, הגמלאות לזכאי הפנסיה תקציבית יגיעו לשיא בעוד כשני עשורים ואז ילכו וירדו בהדרגה.

פנסיה צוברת.

שיטת הפנסיה החדשה הנהוגה כיום בישראל לפיה כל חוסך מקבל קצבה בהתאם לסכום הכסף שצבר לאורך שנות עבודתו בחיסכון הפנסיוני שלו. הסכום שנצבר בקרן או בביטוח המנהלים מחולק אז במקדם הקצבה ועל פיו נקבע גובה הקצבה החודשית בפרישה.

פנסיית נכות.

בדומה לביטוח אבדן כושר עבודה, מקנה למבוטח שנפגעה יכולתו לעבוד (באופן מלא או חלקי) קצבה חודשית למשך תקופת נכותו ועד הגיעו לגיל פרישה. הקצבה החודשית נקבעת בהתאם לדרגת הנכות.

פנסיית שארים.

קצבה חודשית המשולמת לשאריו של המובטח, אם נפטר במהלך שנות העבודה.

ביטוח מנהלים.

אפיק נוסף לחיסכון ארוך טווח לעובדים שכירים לגיל הפרישה. נועד לשלם לחוסך קצבה חודשית למשך כל חייו לאחר הפרישה לגמלאות וכיסוי ביטוחי למקרים של פטירה בטרם הגעה לגיל פרישה ואובדן כושר עבודה. ישנן תכניות ביטוח מנהלים, שבדומה לקופת הגמל, יכולות לשלם למבוטח את כספי החיסכון שהצטברו, בסכום חד פעמי בגיל הפרישה, ובלבד שמדובר בכספים 'ישנים' (שהופקדו לפני שנת 2008). בדומה לקרן פנסיה, גם ביטוח מנהלים כולל הפקדות לפיצויים ולתגמולים מצד העובד והמעסיק.

בניגוד לקרן הפנסיה שמושתתת על עקרון הערבות ההדדית, בביטוח מנהלים ישנו חוזה מחייב בין חברת הביטוח למבוטח לתשלום הקצבאות בקרות אירוע מזכה.

פיצויים.

מרכיב שאותו מפריש המעסיק לקרן הפנסיה למקרה שבו יידרש לשלם פיצויי פיטורין לעמית. הפיצויים מהווים כשליש מסכום החיסכון הפנסיוני ואחת הטעויות הנפוצות בפנסיה היא משיכת כספי פיצויים בגיל מוקדם, שכן היא מקטינה את החיסכון והקצבה בגיל פרישה במידה ניכרת. במסגרת פנסיית חובה המעסיק בלבד מפריש 6% לתכנית ביטוח המנהלים או לקרן הפנסיה (אין הפרשות עובד).

תגמולים.

מרכיב בפוליסת מנהלים או בקרן פנסיה. העובד והמעסיק מפקידים למרכיב התגמולים. הכספים במרכיב זה משמשים הן לחיסכון לגיל פרישה והן לרכישת הכיסויים הביטוחיים על פי המגבלות החוקיות. בפנסיית חובה המעסיק מפריש 6.5% והעובד 6% לתוכנית/קרן.

קופת גמל.

אפיק חיסכון נוסף לגיל הפרישה. בשונה מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים, כספים שנצברו בקופת גמל אינם יכולים להיות משולמים לחוסך בצורה של קצבה לאחר הפרישה.

קרן השתלמות.

תכנית חסכון לטווח בינוני שמשיכתה לאחר שש שנים פטורה ממס. לתכנית זו מפרישים העובד והמעסיק כספים מדי חודש המנוכים משכרו של העובד.

על פי הגדרתה בחוק מיועדת הקרן למימון השתלמות מקצועית, אולם בפועל, אחרי שש שנים ניתן להשתמש בכספים שנחסכו בה לכל מטרה.

היתרון הגדול של קרן השתלמות טמון בהטבות המס שהיא מעניקה - בזמן הפקדת הכספים (עד לתקרה הקבועה בחוק) וגם בזמן משיכתם: ההפקדה בקרן (חודשית או חד-פעמית), התשואה על ההפקדה וגם משיכת הכספים – אינן חייבות במס.

על פי סעיף 9(16א) בפקודת מס הכנסה, הפטור ממס ניתן במקרים הבאים:

1. משיכת כספים מהקרן לכל צורך, בתום שש שנים ממועד ההפקדה הראשון.

2. משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מקצועית, בתום שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשון.

3. משיכת כספים מהקרן לכל צורך, על ידי אישה מעל גיל 60 או גבר מעל גיל 65 שהם בעלי שלוש שנות ותק בקרן.

4. משיכת כספים מהקרן לכל צורך, על ידי יורשי עובד שכיר שנפטר.

נכון לשנת 2020 תקרת הסכום השנתי עומדת על  18,600 שקלים. הפקדה מעל לתקרה חייבת במס לפי שיעור המס השולי.

קרן השתלמות לשכיר.

במסגרת קרן השתלמות לעובד שכיר, מפקיד העובד עד 2.5% משכרו (עד לתקרה הקבועה בחוק). המעסיק מוסיף הפקדה של עד 7.5% משכר העובד (עד לתקרה  הקבועה בחוק). בשיטה זו, מופקדים לקרן מדי חודש עד 10% משכר העובד.

נכון לשנת 2020, תקרת המשכורת הקובעת להפקדות חודשיות לקרן של עובד שכיר עומדת על 15,712 שקלים. הפקדה מעל לתקרה חייבת במס על חלקו של המעסיק, לפי שיעור המס השולי.

אגרות חוב מיועדות.

אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות למדד ובעלות תשואה מובטחת, המונפקות לקרנות פנסיה וחברות ביטוח. אגרות חוב אלו, שאינן תלויות במצב שוק ההון, מאפשרות "כרית ביטחון" לכספי החוסכים. הן הונפקו בעבר לכל המכשירים הפנסיונים ובשיעור של 100% מהחיסכון, אך כיום מונפקות בשיעור של 30% בלבד מקרנות הפנסיה. בקרוב צפויה להיכנס רפורמה שתקצה את אג"ח האלו לחוסכים המבוגרים בקרנות כדי להבטיח להם יציבות קרוב לגיל הפרישה ואחריו. כיום ניתנות אג"ח מיועדות רק לקרנות הפנסיה, בשיעור של 30% מסך כספי החיסכון. התמיכה של ממשלת ישראל בחיסכון הפנסיוני של הציבור הרחב מגיעה בדמותן איגרות חוב שאותן מנפיקה המדינה במיוחד עבור קרנות הפנסיה ומעניקות ריבית שנתית קבועה של 4.86%.

איזון אקטוארי.

איזון בין סך הנכסים והתחייבויות של קרן הפנסיה. על קרנות הפנסיה לאזן את התחייבויותיהן לעמיתים שפרשו לפנסיה ולאלו שיפרשו לפנסיה אל מול הנכסים שנצברו בקופת הקרן מההפקדות שזורמות כל הזמן לקרן מהחוסכים הקיימים ומהתשואה שהוגשה עליהן. ההתחייבויות הצבורות הן הקצבאות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים, בהתאם להפקדות ששולמו בעבר לקרן הפנסיה.

במידה וההתחייבויות של קרן הפנסיה גבוהות מהנכסים שבקופתו נוצר לה גירעון אקטוארי ועל מנהל הקרן להשוות ביניהם על ידי הקטנת ההתחייבויות, תוך כדי פגיעה בקצבה החודשית המשולמת לגמלאים והקצבה העתידית של החוסכים שטרם פרשו. במקרה שהנכסים של קרן הפנסיה עולים בערכם על התחייבויות - נוצר לקרן עודף אקטוארי.

ביטוח אובדן כושר עבודה.

מבטיח תשלום במקרה שבו המבוטח לא יוכל להמשיך לעבוד בשל מחלה או תאונה. התשלום הוא חודשי בדרך כלל ויתקבל רק עד גיל הפרישה מהעבודה.

ביטוח למקרה מוות.

ביטוח מפני מוות במהלך תקופת העבודה. עם מותו של המבוטח, מקבלים המוטבים סכום חד פעמי.

גוף מוסדי.

חברה המנהלת מוצר/ים פנסיונים: קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. הכוונה לחברות הביטוח, בתי ההשקעות וחברות מנהלות נוספות.

גיל הפרישה.

המועד שבו ניתן לצאת לגמלאות ולהתחיל לקבל את קצבת הפנסיה. כיום הגיל לגברים הוא 67 ולנשים הוא 64.

דמי ניהול.

המחיר שהחוסך משלם בעבור ניהול החיסכון הפנסיוני. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/או כאחוז מהתשלומים השוטפים (הפקדות) לחיסכון ונקבע על ידי החברות המנהלות את המוצרים (חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות).

הטבות מס.

אפיקי החיסכון הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס. אלו ניתנות בכל אחד מהאפיקים, הן בשלב ההפקדה (משלמים פחות מס הכנסה), הן בשלב החיסכון (אין מס על רווחי הון) והן כאשר יקבל החוסך את הפנסיה בגיל הפרישה (יחויב במס מופחת, אם בכלל).

הַצְהָרַת הוֹן

הצהרת הון הינה דין וחשבון של מבוקר (עובד מדינה, בעלי תפקידים מיוחדים, נישומים, אזרחים שנתבקשו על פי חוק, תקנה, צו או החלטת בית המשפט) הכוללת דיווח מלא על כל הרכוש (1) וההתחייבויות (2), הן העסקיות והן הפרטיות בארץ ובחו"ל של התא המשפחתי (כולל בן או בת זוג וילדים עד גיל 18 שנים וכן בני משפחה המקיימים משק בית משותף), אשר תוצאתם הינה סך ההון הכולל נטו (3) של המבוקר למועד מסוים (בדרך כלל לתום השנה - .XX31.12) .

יורשים על פי דין.

הזכאים על פי חוק הירושה לקבל את רכושו ועזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת.

יורשים על פי צוואה.

מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עזבונו. יורשים אלו יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין, דלעיל.

מוטבים.

מי שנקבעו על ידי העמית כזכאים לקבל את הכספים לאחר מותו. המוטבים נקבעים לרוב על ידי המבוטח בעת הצטרפותו לקרן הפנסיה, אך ניתן לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב לקרן. כל עמית רשאי לקבוע את מוטביו כראות עיניו ולפי חלוקה שיחפוץ, ובלבד שיש למוטב תעודת זהות או מספר עמותה/חברה/תאגיד.

ניוד של חסכון פנסיוני.

העברת כספי החיסכון שנצברו במוצר פנסיוני אחד, למוצר פנסיוני אחר וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצרים השונים.

שאירים על פי חוק.

הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורים של מי שנפטר טרם פרישתו ממקום העבודה. זהות השארים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים. חשוב לדעת כי כספי הפיצויים ישולמו לשארים אלו גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר שאינו נכלל בהגדרת שארים לפי חוק פיצויי פיטורים.

שאירים ע"פ תקנון הקרן.

נוסף להגדרת שארים לפי חוק, בתקנון קרן הפנסיה ישנה הגדרה מיוחדת לשארים - מי שנכלל לרוב בגדר שארים בקרן הפנסיה הוא אלמן/אלמנתו של מבוטח שנפטר, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה וילדים עד גיל 21. יצוין כי ישנן קרנות פנסיה המרחיבות הגדרה זו גם לעניין ילד חורג/מאומץ, הורה נתמך וכו'.

תשואה בחיסכון.

שיעור הרווח (או ההפסד) שנצבר לזכותנו בחיסכון בתקופת זמן מסוימת. התשואה מחושבת באחוזים.

אובדן כושר עבודה.

ביטוח שקיים בקרן הפנסיה ושניתן לרכוש במסגרת ביטוח מנהלים או בנפרד ומבטח פיצוי חודשי לעמית, במידה ואיבד את יכולתו לעבוד עקב מחלה או תאונה. הפיצוי משולם לעמית לאחר תום תקופת ההמתנה הקבועה בתקנון קרן הפנסיה וכל עוד הוא אינו כשיר לחזור לעבודתו. ישנו כיסוי של אובדן כושר עבודה ספציפי במחיר גבוה יותר למי שמאבדים את יכולתם לעבוד במקצוע שבו עסקו טרם התאונה/מחלה.

דמי ניהול.

התשלום שגובה מנהל החיסכון הפנסיוני מהעמיתים על ניהולו השותף של החיסכון, למעט עמלות הנוגעות לניהול ההשקעות כמו עמלות קנייה ומכירה של ני"ע. דמי הניהול נגבים לרוב בשני מישורים: כשיעור מההפקדות השוטפות וכשיעור מהסכום שנצבר בקרן (צבירה). דמי הניהול מוגבלים בתקרה על פי חוק ויש להם חשיבות רבה בחיסכון, שכן ככל שהם גבוהים יותר, כך הם מקטינים את החיסכון הצבור ואת הקצבה הצפויה בגיל פרישה.

מקדם קצבה.

המקדם הוא המספר שבו מחולק הסכום שנצבר בחיסכון הפנסיוני לצורך קביעת הקצבה החודשית של העמית. יש הנוהגים להתייחס אליו כאל מספר החודשים המוערך שבהם תשולם הקצבה לעמית עד שילך לעולמו, אך המקדם מסובך יותר מכך ונשען על נוסחה שמביאה בחשבון, בין היתר, את תוחלת החיים הממוצעת בישראל ואת שיעור הריבית חסרת הסיכון.

תשואה.

הרווח שמייצר מנהל החיסכון הפנסיוני לעמיתים על הכספים שנצברו בחיסכון מההשקעות בשוק החופשי (על מניות, איגרות חוב והשקעות לא סחירות כמו נדל"ן או קרנות השקעה). בקרנות פנסיה חדשות התשואה משקללת גם את הריבית שמתקבלת מהשקעה באג"ח המיועדות שמנפיקה המדינה. לתשואה השלכה משמעותית על החיסכון שכן תשואה גבוהה לאורך זמן תבטיח קצבה גדולה יותר לעמיתים עם הגעתם לגיל הפרישה.

שיעור תחלופה.

היחס בין קצבת הפנסיה עם ההגעה לגיל פרישה לבין המשכורת האחרונה של העובד. השאיפה בתכנון הפנסיוני של כל אחד, ששיעור התחלופה יהיה קרוב ככל הניתן ל-100% כדי לשמר את רמת איכות החיים שאליה הורגל הפנסיונר לפני שפרש מעבודה. בשיעור התחלופה מובאת בחשבון גם קצבת הזקנה שמשלם הביטוח הלאומי.

אירוע מזכה.

אירוע מזכה הוא האירוע שבגינו מתחילה לשלם קרן הפנסיה למבוטח או לשאיריו. בפנסיית הזקנה האירוע המזכה הוא מועד ההגעה של העמית לגיל הפרישה. בפנסיית נכות האירוע המזכה הוא במועד תחילת הנכות. בפנסיית שאירים האירוע המזכה הוא המועד שבו נפטר העמית.

אנונה.

תוכנית שמאפשרת למבוטח לקבל קצבה קבועה מחברת ביטוח, לכל ימי חייו, בתמורה לסכום חד פעמי שאותו הוא משלם מראש. בדרך זו יכול עמית שקיבל סכום הוני מקופת הגמל בגיל הפרישה להפוך אותה לקצבה תקופתית, שמבטיחה לו הכנסה לכל ימי חייו.

מודל חכ"מ – חיסכון כספי מתואם.

מודל החיסכון הכספי המתואם (מודל חכ"מ) הוא מודל לניהול ההשקעות בקרנות הפנסיה, שלפיו הניהול משתנה בהתאם לגיל החוסך. ככל שגילו של החוסך מבוגר יותר והוא קרוב יותר לגיל הפרישה כך ניהול ההשקעות שמרני יותר, על מנת שלא לייצר תנודות חדות בחיסכון רגע לפני הפרישה. מודל זה נקרא לעיתים גם "המודל הצ'ילאני", שכן הוא נשען כל מודל קרנות הפנסיה בצ'ילה.

היוון פנסיה.

היוון היא שם הפועל להפיכת קצבאות לסכום הוני חד פעמי. ניתן להוון על 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי העמית לתקופה של עד חמש שנים, שבמהלכן יקבל הזכאי פנסיה מופחתת בשיעור ההיוון.

שאירים.

קרוביו מדרגה ראשונה של העמית – אשתו וילדיו עד גיל 21 – שזכאים לקבל את התגמולים שהובטחו לו במקרה של פטירה. במקרה כזה יקבלו השארים קצבה חודשית, כאשר האלמן/ה יקבלו קצבה של עד 60% מהכנסה המבוטחת עד לגיל 21. ניתן להרחיב את הכיסוי במקרים חריגים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה או פוליסת הביטוח.

שכר קובע.

השכר שעל בסיסו נקבעים פיצויי הפיטורין של עובד שפוטר. כך למשל, עבור עובד בשכר חודשי, השכר הקובע הוא המשכורת האחרונה. עבור עובד שעתי, השכר הקובע הוא מכפלת התעריף לשעת עבודה בממוצע שעות העבודה של 12 חודשי העבודה האחרונים, וכן הלאה. בקרנות פנסיה ותיקות ובפנסיה התקציבית ישנן הגדרות לשכר הקובע לצורך קביעת הקצבה החודשית בהתאם להסכמים בקרנות אלו.

תקנון הקרן.

תקנון קרן הפנסיה מכיל את כל הזכויות של עמיתי הקרן וכן את כל התנאים לקבלת הקצבאות למיניהן. נכון להיום קיימים הבדלים בתקנונים בין הקרנות השונות, אך במשרד האוצר מובילים מהלך להאחדת התקנונים, כך שלא יהיו הבדלים בזכויות ובכיסויים בין קרן לקרן.

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, 

פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04                                    

e-mail:  cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

224 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת Dr Itamar Cohavi
הרמת מסך ההבחנה בין החברה בע"מ לבין בעלי מניותיה מאפשרת לבעלי השליטה בחברה ליהנות מעיקרון האישיות הנפרדת ולא לחייבם בחובותיה של החברה. ואולם, הרמת מסך ההתאגדות בין חברה בע"מ לבין בעל השליטה בחברה תחייב אישית את בעל השליטה בתשלום חובות החברה, זאת לאחר שנמצא שבנסיבות העניין יש הצדקה מספקת לעשות כן.
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 1 חודשים 1 שבועות
מיסים - הליך גילוי מרצון - הפלילי הופך לתשלום אזרחי "מסמכי פנדורה" הוא הכינוי שניתן להדלפת המסמכים הגדולה בהיסטוריה, אשר במסגרתה נחשפו נתוני העסקאות והנכסים הסודיים של מנהיגים עשירים וחזקים בעולם. פרשת "מסמכי פנדורה" מעמידה את הגילוי מרצון בישראל ובעולם, המוצע בהמשך המאמר, כקו ראשון לפתרון ולסגירת ההסתבכות מול רשויות המיסים בארץ ובארצות-הברית.
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 1 חודשים 1 שבועות
גירושים - תנאים להבטחת הסיוע של הורים לילדיהם, ברכישת דירה או כספים הורים מעוניינים להבטיח את כספם באמצעות החתמת הילד/ה ובן/בת זוגו על הסכם הלוואה, במסגרתו הם יתחייבו להחזיר את הכספים עם גירושיהם או חתימה על הסכם ממון של ילדיהם עם בן/בת הזוג
פורסם בקטגוריית גירושין, לפני 6 חודשים 2 שבועות
דירה במתנה - תנאים הגנות והגבלות מטעם ההורים עשרת התנאים אשר הורים יכולים להציב לילדיהם או אף לילדם ובת/בן הזוג המתגוררים בדירה, שההורים רכשו והעניקו במתנה לילדיהם (או הבטחת כספים שהעניקו), המשתנים בהתאם לנסיבות המקרה כדלהלן:
פורסם בקטגוריית דיני משפחה, לפני 6 חודשים 2 שבועות
גירושים: העברת בעלות של המניות בחברה בין בני זוג בהליכי גירושים במסגרת חזקת השיתוף עת מסתיים הקשר בין בני הזוג הבאים להסכמי הגירושים, קיימת בעייתיות בהעברת בעלות במניות חברה משפחתית לידי בן הזוג.
פורסם בקטגוריית גירושין, לפני 6 חודשים 2 שבועות