לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3429 מאמרים 965 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

ביטוח לאומי -חקירה, ניסיון לפתרון בעיה בעת חלת

פורסם בתאריך 16/11/2020      /      נכתב ע"י Dr Itamar Cohavi

 

 

 

ביטוח לאומי -חקירה, ניסיון לפתרון בעיה בעת חלת

 

ביטוח לאומי עורך חקירות לאזרחים באמצעות חוקרים הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי. ד"ר איתמר כוכבי: עו"ד -נוטריון רו"ח וכלכלן, מומחה במיסים ובביטוח לאומי, עובד לשעבר במוסדות המדינה, יכול לעזור לך בפנייתך אליו.
אזרחים רבים בתקופת הקורונה ואף לפני ואחרי הקורונה, דורשים מהמוסד לביטול לאומי קצבאות או תשלומים שונים, על אף שאינם זכאים לתשלום או סיוע מטעם הביטוח הלאומי. לעיתים, פונה האזרח לקבל קצבה או כל תשלום אחר מהמוסד לביטוח לאומי, תוך הצגת מצג כוזב, התחזות, או כל התנהגות שאינה מקובלת על חוקרי המוסד לביטוח לאומי. לטענת החוקרים פניית האזרחים האמורים, התבצעה למרות שהאזרח אינו עומד בתנאים לקבלת הקצבה או התשלום. משרדינו יודע, לבדוק לעזור ולפתור בעיה שכזו, באמצעות ד"ר במשפטים עורך דין ורואה חשבון.

 

המוסד לביטוח לאומי מעניק תשלומים בין השאר: בגין חל"ת או דמי אבטלה, בגין  תשלומים בגין נכויות ו/או עזרה לנכים, תאונות עבודה, תשלומים בגין דמי לידה, תשלומים וקצבאות בגין מחלות עבודה, וכן אין ספור מקרים אחרים הנוגעים לזכאים. זאת, בהתקיים התנאים המצדיקים מתן התשלום, על פי התנאים הקבועים בחוק.

כאשר מוגשת לביטוח הלאומי תביעה לגמלה, ולדעת הפקיד המוסמך, המידע שנמסר בה טעון אימות ובדיקה בטרם תתקבל החלטה בתביעה, נשלחת התביעה לחקירה.   

במוסד לביטוח לאומי קיים גוף חוקר העוסק באזרחים שלדעת הביטוח לאומי מנסים "לשקר" ולקבל קצבאות אשר אינם זכאים להם. לפיכך הגוף החוקר של המוסד לביטוח לאומי, המורכב מחוקרים רבים, מיומנים ומתוחכמים בעלי בקיאות ייחודית בכל הקשור בחקירה ובניסיון לאתר אזרחים מקבלי קצבה (חלת או דמי אבטלה) כזו או אחרת, אשר לטענת החוקרים, ביקשו וקיבלו תשלומים (בגין חל"ת למשל), הטבות או קצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי, שאינם זכאים להם.

 

החקירה, הינה מעמד לא נעים לאזרח, אשר אינו רגיל לחקירה בפני גוף חוקר. מה גם שהחקירה, יכולה להפוך לכתב אישום והליך פלילי בעל השלכות, הכרוכות בקלון או אובדן חירות של האזרח הנחקר. אשר על כן, מומלץ לפנות לעורך דין בתחום.

 

לחוקרי המוסד לביטוח לאומי, סמכויות שנקבעו בחוק לפעול ולבצע בדיקות, חקירות, ופעולות נוספות שמטרתן לבדוק האם האזרח זכאי לתשלום או גמלה. אזרח שאינו זכאי לתשלום, הטבה או גמלה יכול למצוא עצמו קשור בהליכים פליליים בשל קבלת תשלום, קצבה או הטבה שלא נקבעה כדין. לחוקרי הביטוח הלאומי סמכויות בדומה לחוקרי משטרה המקנות להם בדין, למצות את כל ההליכים לשם חשיפת וביצוע הליכים כנגד "רמאים". סוגי הפעולה העומדים לרשות החוקרים הינן הפעלה בדין של סנקציות פליליות והפעלת סנקציות אזרחיות.

 

סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חוקרי הביטוח הלאומי רשאים להופיע בביתו של אזרח ולבצע חקירה בעניין הקשור בקבלת גמלה. ובלשון הסעיף בחוק:

146. "מי שהסמיכו המוסד לכך רשאי להיכנס בכל עת סבירה לביתו של מבוטח התובע גמלה, או שקיבל גמלה, לפי פרק זה, כדי לחקור בכל ענין הכרוך בקבלת הגמלה".

 

תכלית החקירה לרבות החקירה הסמויה, קבע כב' השופט רובינשטיין בפסק דין של בית המשפט העליון - רע"א 3625/05 סלמאן נגד קצין התגמולים, בזו הלשון:  "אין לחייב ועדה להכריע בשאלה רפואית העומדת לפתחה בעוד ספק מקנן בליבה באשר לעובדות וניתן להתיר ספק זה ע"י מעקב סמוי. הדברים מקבלים משנה תוקף, מקום בו מתעורר חשד בליבות חברי הועדה כי נבדק מציג בפניה מצג שקרי או מקום בו אין הוא משתף פעולה במהלך הבדיקה הקלינית הנערכת לו ע"י הועדה. עסקינן בכספי ציבור ובאחריות העוסקים בדבר כי יוצאו כדין. אי עריכת מעקבים במקרים הנחוצים אף עלולה להביא לפגיעה בזכויות נכים אשר הותרת הספק לדידם עלולה להכריע אם הכף נגדם ולמנוע מהם לקבל את המגיע להם, שהרי "המוציא מחברו עליו הראיה". לכן אין דופי בהזמנת מעקב סמוי ע"י הועדה. עם זאת מן הראוי, מתוך חשיבותו הרבה של טוהר ההליך, גם במראית העין, כי הועדה, גוף מעין שיפוטי, תערוך את המעקב שלא באמצעות המשיב, שהוא צד המתדיין בפניה".

 

סעיף 383 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חוקרי הביטוח הלאומי רשאים לערוך חיפוש בביתו של חשוד. בלשון הסעיף בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]-התשנ"ה:

383. (א)  מי שהסמיכו לכך  המוסד רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שמועבד בו עובד, או לשם חקירה בקשר לתביעה או לתשלום גמלה, ובלבד שלא יהא רשאי להיכנס בכוח למקום מגורים לשם חקירה כאמור אלא על פי צו מאת שופט בית משפט השלום.

 (ב)  מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך אחר בדבר האנשים העובדים באותו מקום, הן כעובדים והן כעובדים עצמאיים, ולחקור כל אדם בכל ענין הנוגע לחוק זה, ובלבד שלא יידרש אדם לתת תשובה או עדות העלולות להפלילו.

ואולם באין צו האמור לעיל, חיפוש בביתו של החשוד בקשר לתביעה או לתשלום גמלה, יכול להיערך באופן חוקי אך ורק בהסכמת החשוד. ואולם, חשוד רשאי לסרב לעריכת החיפוש, במידה ולא הוצג צו הניתן ע"י שופט בית המשפט השלום.

 

חוקרי הביטוח הלאומי רשאים במקרה בו קיים חשד לביצוע עבירה, לזמן את החשוד לחקירה בביטוח הלאומי ולפתוח תיק חקירה אשר בסופו עשוי החשוד לעמוד לדין.

חוקרי הביטוח הלאומי רשאים לערוך חיפוש בביתו של חשוד ולתפוס חפצים ומסמכים במסגרת החקירה. כמו כן לבקש מהמשטרה, אשר הינה בעלת סמכות  לביצוע חיפוש בבית החשוד ללא צו, ואף לעצור אותו, כשמתעורר חשד לביצוע עבירה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק הדין - עב"ל 18988-04-14 המוסד לביטוח לאומי נ' ידידיה דוד - תוך שקיבל את ערעור המוסד לביטוח לאומי – כאשר סיכום טענות המוסד עלו בסעיף 20 לפסק הדין, בזו הלשון: "במקרה דנן הייתה הצדקה לביצוע החקירה:... סעיף 383 לחוק הביטוח הלאומי אינו מתנה את סמכות חוקרי המוסד בהסכמה מדעת של המבוטח...הפסיקה מתירה שימוש בתחבולה כשהמבוטח אינו שש לחשוף את האמת...התכלית של סעיף 383 לחוק – הבטחת שימוש בכספי הציבור רק לטובת אלה הזכאים לכך, מצדיקה שימוש בתחבולה בנסיבות העניין, ובכפוף לעיקרון המידתיות".

 התנהלות לא חוקית או "רמאות" מצד מקבלי גמלה, קובעת טיפול בשני מישורים ותשלומים כל אחד בנפרד: הראשון עבירת המס בהיבט הפלילי והשני תשלום המס הנדרש בהיבט האזרחי. חוק הביטוח הלאומי עוסק בהיבטים אלה, הקבועים בחוק.

 

להרחבה בנושא מיסים ועוד, ראו מאמריי כדלהלן:

1.        גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחו"ל – ניסיון מוכח;

2.        ארצות הברית – מלחמה במעלימי מס;

3.        ארה"ב–אכיפת מס בינלאומית ויישום חקיקת פטקא - FATCA: Foreign Accounts Tax Compliance Act) )

4.        הצהרה על נכסים טופס שמספרו 5329+גילוי מרצון;

5.        גילוי מרצון חדש, אודות הכנסות מחו"ל ללא הליך פלילי – ניסיון מוכח;

6.        גילוי מרצון בגין מלגות לימודים או מחקר בחו"ל ובישראל;

7.        חשבונות בנק בחו"ל – HSBC, UBS – גילוי מרצון;

8.        גילוי מרצון, פרס חדש – אנונימיות בהגשת הפנייה ובירור החבות ברשות המסים;

9.        התכנית לגילוי מרצון – הנחיה לבנקים מטעם הפיקוח על הבנקים;

10.    חילוט נכסים ומזומנים של מעלימי מס בישראל;

11.    עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון;

12.    מִסְמְכֵי פָּנָמָה – מִקְלָט מֵרְשׁוּת הַמִּסִּים;

13.    הַבַּנְקִים בחו"ל מְחַסְּלִים נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס;

14.    בַּנְק UBP הַשְׁוֵויצָרִי, מְחַסֵּל נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס;

15.    הַבַּנְקִים נִפְטָרִים מִלְּקוֹחוֹת מֵחֲשָׁשׁ לַחֲקִירוֹת בארה"ב;

16.    צָרְפַת – יִשְׂרָאֵל, גִּלּוּי מֵרָצוֹן, תּוֹשָׁב חוֹזֵר;

17.    שְׁוַויְץ, אַרְצוֹת הַבְּרִית – גִּלּוּי מֵרָצוֹן, מִקְלְטֵי מַס;

18.    טוֹפֶס 5329 – רְשׁוּת הַמִּסִּים בְּיִשְׂרָאֵל – גִּלּוּי מֵרָצוֹן;

19.    פָּנִיקָה בַַּבַּנְקִים בְּיִשְׂרָאֵל וּבַַבַּנְקִים בָּעוֹלָם, גִּלּוּי מֵרָצוֹן;

20.    בַַּּנְקָאִים שְׁוֵויצָרִים, עֵדֵי תְּבִיעָה נֶגֶד יִשְׂרְאֵלִים, הֲמוּאְשָׁמִים בְּהַעְלָמַת מַס;

21.    חִילוט נְכָסִים וּמְזוּמָנִים שֶׁל מַעְלִימֵי מַס בְּיִשְׂרָאֵל;

22.   יִשְׂרְאֵלִים חֲשׁוּדִים בְּהַעְלָמַת מַס בְּבַנְק HSBC;

23.   רְשׁוּת הַמִּסִּים קִבְּלָה מִמִּשְׁטֶרֶת צָרְפַת, שְׁמוֹת יִשְׂרְאֵלִים שֶׁהֶחְזִיקוּ כ-10 מִילְיַארְד בְּבַנְק HSBC;

24.   הַעְלָמַת מַס – רְשׁוּת הַמִּסִּים לְעֶזְרָָתְךָ לְלֹא פְּלִילִים עַד סוֹף הַשָּׁנָה;

25.   רִילוֹקֵֵּיישֵׁן – חַיָּיב אוֹ פָּטוּר מִתַּשְׁלוּם מַס בְּיִשְׂרָאֵל – מִיסּוּי;

26.   הָאִחוּד הָאֵירוֹפִּי – שְׁקִיפוּת וּמֵידַע – מִלְחָמָה בְּהַעְלָמַת הַמַּס;

27.   ארה"ב – חקיקת פטקא – דיווח ומידע על נכסי אזרחים אמריקאים (Foreign Accounts Tax Compliance Act) FATCA;

28.   מְנַהֵל סניף בַּנְק "שָׁכַח" חֶשְׁבּוֹן שֶׁנִּיהֵל בְּשְׁוַיְיץ;

29.   גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל;

30.   קיבלת מכתב מהבנק בחו"ל? הבנקים מחו"ל מעבירים מידע לרשות המיסים.

31.   CRS - Common Reporting Standard: תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים.

32.   הנחה תמורת תמונה: כמה שווים מגורים של בר רפאלי במגדל בתל אביב.

33.   גילוי מרצון: הימורים, הגרלות, פרסים, וזכיות.

34.   מאסר וקנס כספי בגין כספים המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו למס הכנסה בישראל.

35. רילוקיישן/ מס הגירה/ מס יציאה.

36. הסוף להעלמת מיסים באמצעות חשבונות זרים: רשות המיסים החלה במעצרים
רילוקשיין, קיבלת מכתב ממנהל חקירות ברשות המיסים בישראל-טופס 0272 או 5329  .37
38. מקובלים, ידוענים, סלבס – פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון – מתנות ותרומות חייבות במס הכנסה

 

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-30 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות עד לחודש אוקטובר 2019. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי עד לחודש מאי 2019, וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית וניהולית" ו"עקרונות החשבונאות" בימים אלה.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-30 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס. 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה. (חנייה ברח' נתנזון מס' 28 בסמוך לבנק ירושלים -חיפה).

פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04.

  cpa-adv-itamar@bezeqint.net  : e-mail

 

 

 

 

74 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת Dr Itamar Cohavi
מיחזור משכנתא או הוזלתה, בעקבות ביטול המגבלה על ריבית הפריים תשלום המשכנתא הוזל בעקבות ביטול המגבלה על ריבית הפריים בנק ישראל פרסם כי החל משנת 2021, הוא מנחה את הבנקים למשכנתאות לבטל את המגבלה על ריבית הפריים, אשר צפויה להוזיל את החזר המשכנתא החודשי.
פורסם בקטגוריית משכנתא, לפני 2 חודשים 1 שבועות
תושב חוזר ותיק – עולה חדש, בית המשפט מצמצם את הפטור מהכנסות אקטיביות-עבודה בפסק דין מקיף ומפורט אשר יצא מבית מדרשו של בית המשפט העליון, קבע כב' השופט גרוסקופף, כי תושב חוזר ותיק כמו גם עולה חדש, אינם יכולים ליהנות מפטור ממס במשך 10 שנים, על עבודה שנעשתה בישראל. מן האמור עולה כי חבות במס תחול הן על הכנסה שהופקה על ידי תושב ישראל, אפילו אם ההכנסה עצמה הופקה מחוץ לישראל, והן על הכנסה שהופקה בישראל אפילו אם הנישום אינו תושב ישראל (פסק דין ע''א 1779/18 – תלמי יהודה).
פורסם בקטגוריית דיני מיסים, לפני 2 חודשים 1 שבועות
33 חודשי מאסר ו- 1/2 מיליון ₪ קנס כספי, בגין כספים המוחזקים בבנק בחו''ל בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון.
פורסם בקטגוריית מיסים, לפני 2 חודשים 1 שבועות
מקובלים, ידוענים, סלבס – פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון – מתנות ותרומות חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא".
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 4 חודשים 1 שבועות
מס הכנסה שלח מכתבים לאזרחים "חשודים" בדרישה להסבר על הכנסות בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.
פורסם בקטגוריית חוק ומשפט, לפני 5 חודשים 3 שבועות