לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3363 מאמרים 939 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

תושב חוזר ותיק – עולה חדש, בית המשפט מצמצם את הפטור מהכנסות אקטיביות-עבודה

פורסם בתאריך 28/12/2020      /      נכתב ע"י Dr Itamar Cohavi

תושב חוזר ותיק – עולה חדש, בית המשפט מצמצם את הפטור מהכנסות אקטיביות – עבודה

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין-נוטריון, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות" כ-30 שנה.

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי עד ל- 5/2019.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa

 

תושב חוזר ותיק – עולה חדש, בית המשפט מצמצם את הפטור מהכנסות אקטיביות – עבודה

 

בפסק דין מקיף ומפורט אשר יצא מבית מדרשו של בית המשפט העליון, קבע כב' השופט גרוסקופף, כי תושב חוזר ותיק כמו גם עולה חדש, אינם יכולים ליהנות מפטור ממס במשך 10 שנים, על עבודה שנעשתה בישראל. מן האמור עולה כי חבות במס תחול הן על הכנסה שהופקה על ידי תושב ישראל, אפילו אם ההכנסה עצמה הופקה מחוץ לישראל, והן על הכנסה שהופקה בישראל אפילו אם הנישום אינו תושב ישראל (פסק דין ע''א 1779/18 – תלמי יהודה).

הנישום מר תלמי יהודה, החל את עבודתו בתאגיד אשר בסיסו נמצא בארה''ב. כשנה לאחר מכן התקשר מר תלמי בחוזה עם חברת בת של התאגיד שבסיסה הינו באנגליה. בשנת 2007 שב מר תלמי להתגורר בישראל (כתושב חוזר ותיק), והמשיך לעבוד בחברה כשרוב השנה שהה בישראל וביצע את עבודתו בישראל ומעט מן הימים, ביצע את עבודתו בחו''ל. המחלוקת התעוררה בקשר לגובה המס אותו נדרש לשלם מכוח סעיף 14(א) לפקודה. פקיד השומה קבע כי לפנים משורת הדין, חישוב המס יתבצע לפי מספר ימי העבודה בהם שהה בחו''ל, יחסית לכלל ימי העבודה באותה שנת מס.

על השומות שנקבעו ערער מר תלמי לבית המשפט המחוזי, ובהמשך לבית המשפט העליון.

לפי סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה: "יחיד שהיה לתושב לראשונה (דהיינו, עולה חדש) ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל..:.  סעיף זה עוסק בפטור ממס בגין הכנסה "פירותית".

פסק הדין בבית המשפט העליון קבע, כי זכאות לפטור ממס לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש תחול בהתקיים אחת החלופות:

חלופה ראשונה – ההכנסה הופקה או שנצמחה בחו''ל; חלופה שניה – מקורה של ההכנסה הינו מנכס הנמצא בחו''ל.

במקרה המדובר למר תלמי הייתה הכנסה מעורבת - הכנסה שחלקה הופק בישראל וחלקה בחו''ל- פקיד השומה קבע, יינתן הפטור ממס רק בגין חלק ההכנסה אשר הופק בחו''ל. לפי החלופה המתייחסת למקור הכנסה מנכס הנמצא בחו''ל, הנישום יוכל ליהנות מהטבות בגין הכנסותיו שמקורן מ"קצבה, מלוג ואנונה" כאשר מקום מושבו של משלם המס הוא בחו''ל.

השאלה אשר נידונה בפסק דין תלמי הינה: האם נישום יהיה זכאי להטבות ע"פ החלופה של מקום הנכס המניב על אף שאינו זכאי להטבות לפי החלופה של מקום הפקדת הכנסתו.

השופט גרוסקופף קבע בפסק הדין כי נישום יהיה זכאי להטבות לפי החלופה של מקום הנכס המניב רק בנוגע להכנסה פאסיבית. לדברי השופט גרוסקופף, מטרת הפטור לפי סעיף 14(א) לפקודה הינה השגת מטרת "נייטרליות המעבר", כלומר מניעת חיוב במס הנוצר רק בשל בחירתו של נישום לעלות או לשוב לארץ, כך שהחלטתו לעלות לארץ תהיה נטולת השפעות מיסויות. על כן, פרשנותו של ביהמ''ש, לפטור מכוח סעיף 14(א) הינה, כי חלופת מקום הנכס המניב רלוונטית לגבי הכנסותיו הפסיביות בלבד, שחבותו של תושב זר בנוגע אליהן, תלויה במקום הנכס המניב.

עוד נקבע כי אין לראות בהכנסת עבודה, כהכנסה שמקורה בנכסים, ולכן החלופה של מקום הנכס המניב אינה רלוונטית בנוגע אליה.

השופט גרוסקופף מציג שתי פרשנויות אפשריות - פרשנות צרה ופרשנות רחבה, העולות מסעיף 14(א) העוסק ב"הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל"

כלשונו, "פרשנות מרחיבה תכלול בגדר הלשון כל הכנסה שתלויה בקיומו של נכס המצוי בחו''ל, בין אם זו הכנסה פסיבית (שאינה מחייבת מצד הנישום מאמץ מתמשך משמעותי) ובין אם זו הכנסה אקטיבית (שהפקדתה תלויה במאמץ מתמשך משמעותית מצידו של הנישום)".

לעומת זאת,  "פרשנות צרה תכלול בגדר לשון זו רק הכנסות פסיביות מנכסים המצויים בחו''ל, כלומר, הכנסות שהפקתן נובעת מעצם האינטרס שיש לנישום בנכס המצוי בחו''ל, ואשר אינה מצריכה השקעת מאמץ מתמשך משמעותי מצד הנישום".  (זוהי הפרשנות לפיה פועל מס הכנסה). כמו כן, פרשנותו של השופט גרוסקופף הינה כי תכלית החוק - נטרול תמריץ מס שלילי בגין מעבר לישראל, אינה מתיישבת עם הפרשנות המרחיבה.

סוגיה נוספת שעלתה, כיצד יש למסות הכנסה מעורבת?. עמדת מס הכנסה בעניין זה הינה בדיקת כמות הימים בהם שהה הנישום בחו''ל והקניית פטור מחבות במס בגין ימים אלה בלבד.

לסיכום, כב' השופט גרוסקופף קבע בפסק דין בזו הלשון: "אין המערער יכול להיבנות מחלופת מקום הנכס המניב, מאחר שמלוא הכנסתו, על פי קביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא, היא הכנסת עבודה שחלופה זו אינה רלוונטית לגביה".

משרדנו עוסק בנושאי תושב חוזר ותיק, ועולה חדש. כמו כן, בהליך הגילוי מרצון, בגין הכנסות או חשבונות בחו"ל. ההליך מאפשר לאזרחי מדינת ישראל אשר לא דיווחו על הכנסות וחשבונות בנק, לדווח לרשות המיסים, לפני שימצאו עצמם בהליך פלילי בגין העלמת מס או העלמת מידע כנדרש. זאת, בתנאי שהפונה/הנישום, יעמוד במספר תנאים, ובהם הדרישה כי הגילוי יהיה כן, מלא ובתום לב, וכמו-כן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה, או חקירה של משטרת ישראל בנוגע לרכושו ונכסיו של הנישום או הנישומה. כאמור, נכון לעת כתיבת מאמר זה הגילוי מרצון צפוי על פירסומים בעיתונות, לחזור לפעולה ביום 1.1.2021.

הבקשה לגילוי מרצון מיועדת בין השאר, לאזרחים ישראליים שלא דיווחו עד כה כדלקמן: חשבונות בחו"ל, רווחי הון בחו"ל, שכר דירה בחו"ל, הכנסות מפיקדונות וניירות ערך בחו"ל, בעלי ירושה מחו"ל אשר כספם מופקד בחו"ל ובעלי הכנסה מריבית או ניירות ערך, או כל חשבון או הכנסה אחרת בארץ או בעולם, אשר קיימת סבירות כי תחויב בדיווח או מיסוי.

 משרדנו עוסק בגילוי מרצון שנים רבות, ובעל ניסיון מוכח להכנסות, מארה"ב, שוויץ, בריטניה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, לוקסמבורג, ניגריה, צ'כיה, רוסיה קפריסין וישראל.

משרדנו מנוהל ע"י ד"ר למשפטים, עו"ד – נוטריון, רואה חשבון, כלכלן ויוצא רשות המסים.

ד"ר איתמר כוכבי מתמחה בליווי בהליכי גילוי מרצון לגבי כספים המופקדים בחשבונות בנק מחוץ לישראל.  כמו כן ד"ר איתמר כוכבי מתמחה בליווי הליכי גילוי מרצון בגין מזומנים בכספת וכן בגין הכנסות נוספות המצויות מחוץ לישראל ובמדינת ישראל. משרדנו מלווה את הנישום/לקוח, בנאמנות ובדיסקרטיות תוך ניסיון למתן תוצאות מיטביות.

============================================================================

                           להרחבה בנושא הגילוי מרצון על חשבונות ונכסים בחו"ל, ראו מאמריי כדלהלן:

 

1.        גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחו"ל – ניסיון מוכח;

2.        ארצות הברית – מלחמה במעלימי מס;

3.        ארה"ב – אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת פטקא: (Foreign Accounts Tax Compliance Act) FATCA         ;

4.        הצהרה על נכסים טופס שמספרו 5329+גילוי מרצון;

5.        גילוי מרצון חדש, אודות הכנסות מחו"ל ללא הליך פלילי – ניסיון מוכח;

6.        גילוי מרצון בגין מלגות לימודים או מחקר בחו"ל ובישראל;

7.        חשבונות בנק בחו"ל – HSBC, UBS – גילוי מרצון;

8.        גילוי מרצון, פרס חדש – אנונימיות בהגשת הפנייה ובירור החבות ברשות המסים;

9.        התכנית לגילוי מרצון – הנחיה לבנקים מטעם הפיקוח על הבנקים;

10.    חילוט נכסים ומזומנים של מעלימי מס בישראל;

11.    עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון;

12.    מִסְמְכֵי פָּנָמָה – מִקְלָט מֵרְשׁוּת הַמִּסִּים;

13.    הַבַּנְקִים בחו"ל מְחַסְּלִים נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס;

14.    בַּנְק UBP הַשְׁוֵויצָרִי, מְחַסֵּל נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס;

15.    הַבַּנְקִים נִפְטָרִים מִלְּקוֹחוֹת מֵחֲשָׁשׁ לַחֲקִירוֹת בארה"ב;

16.    צָרְפַת – יִשְׂרָאֵל, גִּלּוּי מֵרָצוֹן, תּוֹשָׁב חוֹזֵר;

17.    שְׁוַויְץ, אַרְצוֹת הַבְּרִית – גִּלּוּי מֵרָצוֹן, מִקְלְטֵי מַס;

18.    טוֹפֶס 5329 – רְשׁוּת הַמִּסִּים בְּיִשְׂרָאֵל – גִּלּוּי מֵרָצוֹן;

19.    פָּנִיקָה בַַּבַּנְקִים בְּיִשְׂרָאֵל וּבַַבַּנְקִים בָּעוֹלָם, גִּלּוּי מֵרָצוֹן;

20.    בַַּּנְקָאִים שְׁוֵויצָרִים, עֵדֵי תְּבִיעָה נֶגֶד יִשְׂרְאֵלִים, הֲמוּאְשָׁמִים בְּהַעְלָמַת מַס;

21.    חִילוט נְכָסִים וּמְזוּמָנִים שֶׁל מַעְלִימֵי מַס בְּיִשְׂרָאֵל;

22.   יִשְׂרְאֵלִים חֲשׁוּדִים בְּהַעְלָמַת מַס בְּבַנְק HSBC;

23.   רְשׁוּת הַמִּסִּים קִבְּלָה מִמִּשְׁטֶרֶת צָרְפַת, שְׁמוֹת יִשְׂרְאֵלִים שֶׁהֶחְזִיקוּ כ-10 מִילְיַארְד בְּבַנְק HSBC;

24.   הַעְלָמַת מַס – רְשׁוּת הַמִּסִּים לְעֶזְרָָתְךָ לְלֹא פְּלִילִים עַד סוֹף הַשָּׁנָה;

25.   רִילוֹקֵֵּיישֵׁן – חַיָּיב אוֹ פָּטוּר מִתַּשְׁלוּם מַס בְּיִשְׂרָאֵל – מִיסּוּי;

26.   הָאִחוּד הָאֵירוֹפִּי – שְׁקִיפוּת וּמֵידַע – מִלְחָמָה בְּהַעְלָמַת הַמַּס;

27.   ארה"ב – חקיקת פטקא – דיווח ומידע על נכסי אזרחים אמריקאים (Foreign Accounts Tax Compliance Act) FATCA;

28.   מְנַהֵל סניף בַּנְק "שָׁכַח" חֶשְׁבּוֹן שֶׁנִּיהֵל בְּשְׁוַיְיץ;

29.   גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל;

30.   קיבלת מכתב מהבנק בחו"ל? הבנקים מחו"ל מעבירים מידע לרשות המיסים.

31.   CRS - Common Reporting Standard: תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים.

32.   הנחה תמורת תמונה: כמה שווים מגורים של בר רפאלי במגדל בתל אביב.

33.   גילוי מרצון: הימורים, הגרלות, פרסים, וזכיות.

34.   מאסר וקנס כספי בגין כספים המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו למס הכנסה בישראל.

35. רילוקיישן/ מס הגירה/ מס יציאה

36. הסוף להעלמת מיסים באמצעות חשבונות זרים: רשות המיסים החלה במעצרים

37. הטלת עונש 33 חודשי מאסר ו- 1/2 מיליון ₪ קנס כספי, בגין כספים המוחזקים בחשבונות בנק          בחו"ל שלא דווחו למס הכנסה בישראל - העלמת מיסים באמצעות חשבונות זרים בבנק UBS.

38. תושב חוזר ותיק - עולה חדש, בית המשפט מצמצם את הפטור מהכנסות אקטיביות - עבודה

 

 

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-30 שנים, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות עד לחודש אוקטובר 2019. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי עד לחודש מאי 2019, וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית וניהולית" ו"עקרונות החשבונאות" בימים אלה. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-28 שנים), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס. 

מיקום המשרד: קריית הממשלה שד' פל ים  7, חיפה, סמוך להיכל המשפט-חיפה.  פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04.

  e-mail:  cpa-adv-itamar@bezeqint.net 

 

 

 

96 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת Dr Itamar Cohavi
מיחזור משכנתא או הוזלתה, בעקבות ביטול המגבלה על ריבית הפריים תשלום המשכנתא הוזל בעקבות ביטול המגבלה על ריבית הפריים בנק ישראל פרסם כי החל משנת 2021, הוא מנחה את הבנקים למשכנתאות לבטל את המגבלה על ריבית הפריים, אשר צפויה להוזיל את החזר המשכנתא החודשי.
פורסם בקטגוריית משכנתא, לפני 3 שבועות 3 ימים
33 חודשי מאסר ו- 1/2 מיליון ₪ קנס כספי, בגין כספים המוחזקים בבנק בחו''ל בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון.
פורסם בקטגוריית מיסים, לפני 3 שבועות 3 ימים
ביטוח לאומי -חקירה, ניסיון לפתרון בעיה בעת חלת ביטוח לאומי עורך חקירות לאזרחים באמצעות חוקרים הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי. ד"ר איתמר כוכבי: עו"ד -נוטריון רו"ח וכלכלן, מומחה במיסים ובביטוח לאומי, עובד לשעבר במוסדות המדינה, יכול לעזור לך בפנייתך אליו. אזרחים רבים בתקופת הקורונה ואף לפני ואחרי הקורונה, דורשים מהמוסד לביטול לאומי קצבאות או תשלומים שונים, על אף שאינם זכאים לתשלום או סיוע מטעם הביטוח הלאומי. לעיתים, פונה האזרח לקבל קצבה או כל תשלום אחר מהמוסד לביטוח לאומי, תוך הצגת מצג כוזב, התחזות, או כל התנהגות שאינה מקובלת על חוקרי המוסד לביטוח לאומי.
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 2 חודשים 5 ימים
מקובלים, ידוענים, סלבס – פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון – מתנות ותרומות חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא".
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 2 חודשים 3 שבועות
מס הכנסה שלח מכתבים לאזרחים "חשודים" בדרישה להסבר על הכנסות בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.
פורסם בקטגוריית חוק ומשפט, לפני 4 חודשים 1 שבועות